forside / Om IFER

IFER
Interessefellesskapet For Energiselskapa i Regionen vart etablert i 2005 og er ett nettverk for forpliktande samarbeid mellom energiselskapa i Hardanger, Sunnhordland og Nord-Rogaland. 
IFER har 15 medlemmar og er organisert som foreining, registrert i Enhetsregisteret og regulert gjennom eigne vedtekter med årsmøte og styre som øvste organ.

Hovudmål
IFER skal vera eit samarbeidsreiskap for å utvikla, tryggja og leggja til rette for ei framtidsretta energiforsyning i regionen.


IFER er eit forpliktande, konkretisert og strukturert samarbeid med målsetjing om:

  • Byggja og utvikla relasjonar mellom medlemmane
  • Betre kunna møta bransjen sine framtidige kompetanse- og effektivitetskrav
  • Ta ut samordningsgevinstar
  • Framstå einsarta, med større engasjement og tyngde
  • Byggja relasjonar til bransjen, styresmakter og interesseorganisasjonar
 

 


 
IFER | Dagleg leiar: Ingebjørg Sveen Brunborg |
ibrunborg@ibbinternational.no |
915 58 258 | Org.nr: 990 630 437